logoPristup informacijama

Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka

Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka u Srednjoj strukovnoj školi, Varaždin je tajnica Sanja Kocijan, upr. prav.

 

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. pisanim putem

- na adresu: Srednja strukovna škola, Božene Plazzeriano 4, Varaždin

- elektroničkom poštom: sss@sss-vz.hr

- telefaksom na broj 042/492-250

2. usmenim putem, svaki radni dan od 11,30 do 13,30 sati osobno u tajništvu Škole kod službenika za informiranje koji će o tome sastaviti službenu bilješku.

 

Što se smatra informacijom?

Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona, informacija je svaki podatak koji Škola posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku,

neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

 

Pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj gotovoj i postojećoj informaciji, i ne predstavlja nužnost Škole da ulaže dodatni trud u povezivanje, tumačenje,

odnosno stvaranje informacije.

 

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti na ovoj stranici.

 

Priloženi dokumenti:

Zahtjev za pristup informacijama

Katalog informacija Srednje strukovne škole Varaždin

Godisnje_izvjesce

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama – 2013. godinu