logoKontakti i lokacija

Telefonski imenik

Osoba Telefonski broj
Centrala (administrator) – Ana Sajko 042/492-255
Ravnatelj – Dražen Košćak 042/492-251
Pedagoginja – Marica Barišić 042/492-257
Defektologinja – Martina Kapljić 042/492-259
Knjižnica – Ana Ravić 042/492-256
Tajnica – Sanja Kocijan 042/492-252
Voditelj smjene – Žejko Simić 042/492-258
Obrazovanje odraslih i koordinator državne mature – Milan Radunković 042/492-258
Zbornica 042/492-254
Stolarska radionica – Stjepan Ostroški 042/492-260
Tekstilna radionica i Zaštitna radionica – Danica Radmanić 042/490-674

 


View Larger Map